سايت جامع اطلاع رسانی پالت **** اولين دارنده خط‌ توليد پالت مسطح در ايران****با حجم تولید 100 عدد باکس پالت در هفته

نمايندگي فروش محصولاتدر ايران

پالت پلاستیکیپالت فلزیپالت چوبیبسته بندیجک پالت

بخش فروش پالت

فلزي و چوبي

021-88486054


021-86015935

بخش پالت پلاستيکي

بخش بسته ​بندي